levo
Poprečno i uzdužno furnirana sobna vrata Sobna vrata - Style Sobna vrata - Silver Sobna unutrašnja vrata - Classic Sobna unutrašnja vrata - Elegance Sobna unutrašnja vrata - Comfort Sobna vrata - Advanced Sobna unutrašnja vrata - Standard Sobna unutrašnja klizna vrata Ulazna vrata za stanove / Zvučno izolovana Sigurnosna / Klima zaštita Štokovi sa nadsvetom Protivpožarna vrata
desno

Sigurnosna / Klima zaštitaSigurnosna / Klima zaštita

Nepozvan gost ostaje napolju

 

Kome nije dozvoljen ulazak u Vašu kuću ili stan sa našim sigurnosnim vratima će teško uraditi suprotno. Za to su zaslužne ispune od punog materijala ili specijalne ispune. Dodatnu sigurnost pružaju kvalitetni okovi, dobar cilindar, posebni stabilizatori. Tako možete odrediti ko ostaje napolju, a ko ne. Naša sigurnosna vrata odgovaraju propisima po DIN-u 18103 i DIN V ENV 1627.

 

 

 

 

 

Klasa otpora po DIN V ENV 1627 Zaštita od provale 18103
KO 1 - / -
KO 2 7P 1
KO 3 7P 2
KO 4 - / -
KO 5 - / -
KO 6 - / -

 

KO Opis obijanja Vreme otpora Primena
1 Pokušaj provale
fizičkom snagom
Nema fizičke
provere
Osnovna sigurnost ulaznih
vrata sa malom verovatnoćom
provale
2 Provale sa jednostavnim
alatom
3 min Standardna sigurnost
ulaznih vrata sa normalnim
rizikom
3 Provale sa teškim
ručnim alatom
5 min Povećana sigurnost
ulaznih vrata sa visokim
rizikom
4 Provale sa upotrebom
testere i bušilice
10 min Visoka sigurnost
5 Provale sa dodatnim
elektro aparatima
15 min Vrata za sigurne prostorije
i zaštitu ljudi
6 Provale sa snažnim
elektro aparatima
20 min Prostorije sa vrlo
visokim rizikom

 

 

Spoljašni uticaji nas ostavljaju ravnodušnim

 

Uz pomoć Eurodoor vrata sa zaštitom od spoljnih temperaturnih uticaja, nećete dozvoliti spoljašnjoj temperaturi i vlažnosti vazduha da utiče na unutrašnju temperaturu Vašeg doma. Bolje grejane prostorije ili vlažna kupatila ne mogu iznenaditi naša vrata - naprotiv visoka otpornost je kod nas standard.

 

Naša vrata podržavaju propise po RAL - RG 426.

 

Hidrotermička opterećenja
Klima klasa 1 Klima klasa 2
Klima klasa 3